Cộng đồng Việt Nam

Người Việt Nam đứng đầu về tỉ lệ cư trú bất hợp pháp tại Nhật Bản

Theo thống kê của Bộ Tư pháp và Di trú của Bộ Tư pháp Nhật Bản về số lượng cư dân bất hợp pháp kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, số lượng cư dân Việt Nam bất hợp pháp tại Nhật Bản cùng lúc là 13.325. So với 11.131 người vào thời điểm đó, nó đã tăng + 19,7% (+2194 người), lập kỷ lục mới cao.

Bài viết Người Việt Nam đứng đầu về tỉ lệ cư trú bất hợp pháp tại Nhật Bản này tại: www.nuocnhat.info đang được giữ bản quyền DMCA

Tỷ lệ người Việt Nam sống sót bất hợp pháp là 16,9% trên tổng số, vượt qua 10.663 người của Hàn Quốc (16,0% tổng số) theo quốc tịch và lãnh thổ. Số lượng người Việt Nam cư trú bất hợp pháp đã tăng khoảng 9,1 lần kể từ năm 1471 kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014.

Tổng số dư lượng bất hợp pháp là 79.013, tăng + 6,5% (+4846) so với 74.167 vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Số lượng cư dân bất hợp pháp đã tiếp tục giảm từ 298.466 người kể từ ngày 1 tháng 5 năm 1993 đến ngày 1 tháng 1 năm 2014, nhưng đã bắt đầu tăng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015.

Bài viết Người Việt Nam đứng đầu về tỉ lệ cư trú bất hợp pháp tại Nhật Bản này tại: www.nuocnhat.info đang được giữ bản quyền DMCA

Nhìn vào số người Việt Nam bất hợp pháp còn lại theo tình trạng cư trú trước khi ở bất hợp pháp, trong số 13.325 người, thời gian lưu trú ngắn hạn là 809 (tổng số 49.901), và đào tạo kỹ thuật là 7187 (10.000 0855), du học là 3161 (4807), và các hoạt động cụ thể là 1748 (5346). Ngoài ra, còn có 14 vợ chồng người Nhật (2782) và 406 người khác (5322).

Thống kê 10 quốc gia đứng đầu về số lượng người cư trú bất hợp pháp.

◇ Việt Nam: 13.325 người (+ tăng 19,7% vào năm 2019) ◇ Hàn Quốc: 12.663 người ( ▲ 0,8% giảm) ◇ Trung Quốc: 10.822 người (lên + tăng 6,9%) ◇ Thái Lan: 8040 (+ 7,5% ) ◇ Philippines: 5837 (+ 7,8% ) ◇ Indonesia: 3954 (tăng 19,0%) ◇ Đài Loan: 3753 (tăng 0,2%) ◇Malaysia: 1848 (tăng 2,2%) ◇Sri Lanka: 1029 (tăng 19,5%) ◇Singapore : 1004 (giảm 1,7% so với năm trước) ◇ Khác: 16.738 người (tăng 1,5% so với năm trước)

Nguồn: viet-jo.com