Cộng đồng Việt Nam

Bao nhiêu lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản?

Số liệu do Chính phủ Nhật Bản vừa công bố cho thấy số lao động người nước ngoài ở Nhật Bản trong năm 2018 cao kỷ lục.

Bài viết Bao nhiêu lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản? này tại: www.nuocnhat.info đang được giữ bản quyền DMCA

Người Việt ở Nhật - Nước Nhật - INFO

Số lao động Việt Nam tại Người Việt ở Nhật - Nước Nhật - INFONhật Bản tăng khoảng 30%, mức tăng cao nhất

Bộ Lao động Người Việt ở Nhật - Nước Nhật - INFONhật Bản tổng hợp số liệu thống kê dựa trên dữ liệu từ bên sử dụng lao động. Theo Bộ này, tính đến ngày 31-10-2018, số lao động người nước ngoài làm việc tại Người Việt ở Nhật - Nước Nhật - INFONhật Bản vượt quá 1.460.000 người, tăng 180.000 người, tương đương 14% so với năm trước đó.

Đây là số cao nhất trong 6 năm liên tiếp. Tính theo quốc tịch, đông nhất là lao động người Trung Quốc với khoảng 389.000 người, tiếp đó là Việt Nam với 317.000 người và Philippines với 164.000 người. Số lao động Việt Nam tăng khoảng 30%, mức tăng cao nhất.

Theo Bộ Lao động Người Việt ở Nhật - Nước Nhật - INFONhật Bản, xu hướng lao động người nước ngoài tăng chủ yếu là do tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng ở Người Việt ở Nhật - Nước Nhật - INFONhật Bản.

Nguồn: anninhthudo.vn