NƯỚC NHẬT - 日本 - INFO 情報

Cổng thông tin NƯỚC NHẬT - 日本 - INFO 情報 là trang thông tin đầy đủ về các lĩnh vực văn hóa, du lịch, du học và lao động tại Nhật Bản.

NƯỚC NHẬT - 日本 - INFO 情報 đồng thời cung cấp các dịch vụ tốt nhất dành cho người Việt Nam yêu mến đất nước và con người Nhật Bản.


Trang Web này cung cấp Thông tin cơ bản, chọn lọc và chân thực nhất, được thiết kế đặc biệt cho bạn đọc Người Việt quan tâm đến những sự kiện xảy ra ở nước Nhật

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cùng hợp tác.

Liên hệ với chúng tôi

NƯỚC NHẬT - 日本 - INFO 情報

Ban Tiếng Việt

Minato-ku,Tokyo

Minato-ku, Tokyo, Japan
Liên hệ

University of Tokyo

7 Chome-3-1 Hongo, Bunkyo, Tokyo 113-8654, Japan
Monday-Friday
10 Am - 6.00 Pm
Liên hệ